Trafikknutepunkt

Se på kartet, så skjønner du hvorfor Kåringen er et trafikknutepunkt til vanns og til lands. -Midt mellom fem fjorder og fem regioner.


(Trykk på bildet for større versjon)

Sjøveis ligger stedet helt inntil skipsleia for nord/sørgående trafikk gjennom Tjeldsunndet. Sjøtrafikken øst/vest Narvik-Lofoten krysser like ved. Lofotens fastlandsforbindelse munner også ut i Kåringen. Fra Harstad til Lødingen er det bare 32 sjømil. Det er det også mellom Lødingen og Narvik, mens det til Bodø og Tromsø er henholdsvis 87 og 109 sjømil. Innenfor en radius av ti mil bor det 120 000 mennesker - Nord-Norges tettest befolkede "sirkel".