Tilrettelegging for bedrifter


(Trykk på bildet for større versjon)


Utbyggingen av Kåringen Næringsområde skal tilrettelegge for bedrifter med krav til større arealer og havnebehov. Virksomheter som retter seg mot gjennomgangstrafikk, regional ekspandering og distribusjon, handel, service mot vei og sjø, havneanlegg, distribusjonsselskaper, turisme m.v. I sør legges det ut et produksjonsområde for aqua med land og sjøanlegg.

(Trykk på bildet for større versjon)