Logistikk avstander

Skipsleier mellom Nordland - Troms (Vestfjorden - Harstad)

  Seilingshøyde under broer Dybder
Rafsundet - Risøyrenna 30 m 6 m
Tjelsundet 41 m 9,5 m*
*skal utdypes til 12 m

havnelogistikk

Båttransport fra Kåringen til:

  Nautiske mil Tradisjonell
Seilingstid
12 knop
Timer
Ekspressrute
Seilingstid
20 knop
Timer
Narvik 34 2,7  
Harstad 32 2,7  
Svolvær 36 3,0  
Bodø 87 7,3 4,3
Tromsø 109 9,1 5,5
Brønnøysund 217 18,0  
Hammerfest 228 19,0 11,4
Murmansk 516 43,0 26

Avstander og kjøretid til/fra Kåringen Havn

avstander langs vei
trafikktall